ممکن است شما در فروشگاه ها با گیاهانی روبه رو شوید که اطلاعاتی راجع به آنها ندارید ، به همین دلیل در زیر لیستی از گیاهان را برای شما فراهم کرده ایم که توانایی زندگی بلند مدت در زیر آب را نداشته و بیشتر برای سایر اکوسیستم ها نظیر تراریوم ها مناسب هستند، ما پیشنهاد میکنیم از کاشت گیاهان زیر در آکواریوم گیاهی خود پرهیز نمایید:

۱ Dracaena deremensis دراسانا دریمنسیس
۲ Hemigraphis repanda  همیگرافیس ریپاندا
۳ Cordyline Red edge special  کوردیلاین گونه رد ادج
۴ Hemigraphis colorate  همیگرافیس کولوریت
۵ Dracaena deramensis var  دراسنا دریمنسیس
۶ Dracaena godseffiana  درسانا گادسفیانا
۷ Cordyline Red edge  کوردیلاین رد ادج
۸ Acorus gramineus var.variegatus  آکوروس گرامینوس وارگاتوس
۹ Ophiopogon jubaran  اوفیپوگون جوباران
۱۰ Chlorophytumm bichetti  کلوروپیتوم بیچتی
۱۱ Dracaena sanderiana  دراسانا ساندرانا
۱۲ Syngonium podophyllum  سینگونیوم پودوفیلوم
۱۳ Ophiopogon japonica  اوفیوپوگون جاپونیکا
۱۴ Cordyline species compacta  کوردیلاین کومپاکتا
۱۵ Spathiphyllum wallisii  اسپاتیفیلوم والیچی
۱۶ Acorus gramineus var.ogon  آکوروس گرامینوس اگان
۱۷ Syngonium podophyllum red knight  سینگونیوم پودوفیلیوم رد نایت
۱۸ Trichomanes javanicum  تریکومانس جاوانیکوم
۱۹ Selaginnella aildenowii  سالیگینلا ایلیدنوی
۲۰ Cordyline sp  کوردیلاین
۲۱ Acorus gramineus var.pusillus  آکوروس گرامینوس  پوسیلوس

دیدگاهتان را بنویسید