افراد بسیاری هستند که برای از بین بردن یا پیشگیری از جلبک ها اقدام به خرید سیامی جلبک خوار میکنند، ولی گاهی در انتخاب این ماهی دچار اشتباه شده و بجان آن روباه پرنده یا جلبک خوار چینی خریداری مینمایند که بسیار شبیه این ماهی بوده ولی علاقه ای به خوردن جلبک ندارند، این خریداران به این فکر می افتند که این جلبک خوار تاثیری در از بین بردن جلبک ندارد، در عین حال که آنها ماهی اشتباهی خریداری نموده اند.

فلذا ما در تصویر زیر به معرفی این ماهی ها و نحوه تشخیص آنها از هم می پردازیم :

تصویر اول که جلبک خوار سیامی است دارای تفاوت هایی با دو گونه دیگر است که به قرار زیر میباشند:

۱- از خط وسط به بالا در جبک خوار سیامی تک رنگ است ولی دو گونه دیگر دورنگ هستند.

۲- باله بالایی جلبک خوار سیامی تک رنگ است ولی دو گونه دیگر دو رنگ هستند.

۳- خط وسط ماهی در جلبک خوار سیامی بر روی دم نیز وجود دارد ولی در نوع نادرست آن موجود نیست.

 

حال بیایید در تصویر دیگری تفاوت این ماهی ها با جلبک خوار چینی را نیز بررسی کنیم :

عکس بالا سمت چپ ماهی جلبک خوار سیامی (SAE) است.

حال که با تفاوت های این ماهی ها آشنا شدید بیایید چند تصویر دیگر از آنها را باهم مرور کنیم:

سیامی جلبک خوار
ماهی نادرست

(Garra Taeniata)

روباه پرنده

دیدگاهتان را بنویسید